odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Boryczka Mirosława
Boryczka Mirosława

Firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Członek Zarządu

Członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. ekonomiczno finansowych od 2009 r. oraz w latach 2007-2008. Odpowiada za zapewnienie płynności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozliczenia FUS z płatnikami i ubezpieczonymi, a także za zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej i finansami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Wcześniej m.in. dyrektor generalny ministerstw: Gospodarki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca Skarbnika m.st. Warszawy, członek rad nadzorczych Narodowego Centrum Sportu, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.