odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Borek Marcin
Borek Marcin

Firma: Ernst & Young

Stanowisko: Partner

Marcin Borek posiada bogate doświadczenie zawodowe w doradztwie dla spółek z sektora infrastruktury i transportu oraz instytucji finansowych. Realizowane projekty to w szczególności restrukturyzacje, w tym związane z udzieleniem pomocy publicznej, jak również pomoc
w sporządzaniu biznesplanów oraz szacowaniu wartości przedsiębiorstw. Prowadził projekty dla firm z sektora publicznego, samorządowego i administracji rządowej.