odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Borecki Tomasz
Borecki Tomasz

Stanowisko: Doradca Prezydenta RP

Urodzony 26 maja 1949 r. w Lublinie. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW. W 1997 r. otrzymał stanowisko prof. nadzwyczajnego, a w 2003 r. profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki. W 2002 r. został rektorem SGGW, w 2005 r. wybrany na drugą kadencję. Od 2008 roku jest dyrektorem międzyuczelnianego Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

W latach 1996 – 2007 współorganizator 15 nowych kierunków studiów w SGGW oraz sześciu zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. W latach 2002 – 2007 jako rektor kontroluje rozbudowę uczelni oraz modernizację zakładów doświadczalnych (Rogów, Obory). W 2007 wprowadza SGGW do Elitarnego Klubu najlepszych europejskich uniwersytetów przyrodniczych ELLS.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych, z czego ponad 60 to oryginalne prace twórcze. Jest także autorem ponad 70 dokumentacji naukowych, ekspertyz i projektów. Wniósł istotny wkład do rozwoju dyscypliny naukowej zwanej Urządzaniem Lasu. Przyczynił się do popularyzacji wiedzy na temat leśnictwa poprzez liczne publikacje w czasopismach branżowych i udział w konferencjach. Był współautorem 6 scenariuszy filmów przyrodniczych. Odbył liczne staże naukowe za granicą (w Szwajcarii, Finlandii, Austrii, Norwegii i na Słowacji).

Aktywnie pracuje w radach naukowych oraz komisjach i zespołach eksperckich. Do roku 2010 (przez okres 20 lat) był członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Rady Kompleksu Promocyjnego Puszczy Kozienickiej. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Był ekspertem w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Jest członkiem Włoskiej Akademii Nauk Leśnych.

Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Najważniejsze nagrody i odznaczenia to: Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Złota Odznaka „Zasłużony dla SGGW”, tytuł Doktora Honoris Causa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach.

W 2010 roku Tomasz Borecki został powołany na Doradcę Społecznego Prezydenta.