odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Bonne Pascal
Bonne Pascal

Firma: Dalkia Polska

Stanowisko: Prezes

Pascal Bonne, od stycznia 2008 r. prezes zarządu, Dalkia Polska

Piastuje funkcje takie jak:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Dalkii Paliwa, Dalkii Poznań ZEC, Dalkii Services
- Członek Rady Nadzorczej Dalkii term, Dalkii Łódź i Dalkii Poznań.

Pascal Bonne został również mianowany szefem przedstawicielstwa Veolia Environnement Grupa Polska w kwietniu 2009 r.

Ukończył studia w Ecole Polytechnique w Paryżu w 1976 r. i francuską Szkołę Inżynierii Rolnictwa, Wody i Leśnictwa w 1979 roku.

Swoją karierę rozpoczął w Służbie Cywilnej, wypełniając zadania powierzane mu przez Ministerstwa: Rolnictwa i Leśnictwa, Planowania Regionalnego i Spraw Zagranicznych we Francji i USA.

W 1989 roku dołączył do Grupy Wody Perrier jako sekretarz generalny w jednej ze spółek zależnych – Société des Caves z Roquefort.

W 1992 roku dołączył do grupy Veolia Water, początkowo jako dyrektor ds. technicznych Dyrekcji Zaopatrzenia w Wodę dla Przedmieść Paryża, a następnie dyrektor badań i rozwoju, dyrektor techniczny Veolia Water i wiceprezes, ds. technicznych i inżynieryjnych dla Veolia Water & Solutions (obroty 1200 mln euro w 2004 r.)

W 2004 roku dołączył do Veolia Energy – Dalkia, jako prezes Crystal, francuskiego lidera w inżynierii ciepłowniczej i klimatyzacji i instalacji chłodniczych (200 mln euro sprzedaży i 800 pracowników w 2007 r.), do grudnia 2007 r., kiedy został mianowany na prezesa zarządu Dalkia Polska.

Pozostała działalność zawodowa: doradca handlowy przy Ambasadorze Francji w Polsce, członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki (Lewiatan).