odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Bonk Krzysztof
Bonk Krzysztof

Firma: Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce

Stanowisko: Dyrektor ds. Obrotu Hurtowego

Absolwent Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Magister ekonomii. Absolwent Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Krakowska Szkoła Biznesu) na kierunku Rachunkowość i Finanse. W 2010 r. ukończył Program Management organizowany przez ICAN Institute w Warszawie.
Karierę w sektorze energetycznym rozpoczął w 2000 r. jako analityk, specjalista rynku energii w Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym SA, skąd przeszedł do Enion SA, wchodzących obecnie w skład Grupy TAURON.
W 2005 roku rozpoczął pracę w międzynarodowej spółce obrotu Atel Polska Sp. o.o. (obecnie Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce) z siedzibą w Warszawie. Od 2008 roku przejął odpowiedzialność za hurtowy obrót energią elektryczną oraz zarządzanie portfelem spółki na terytorium Polski.
Od lat jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią. W roku 2012 r. został wybrany Wiceprezesem Rady Zarządzającej TOE.