odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Bernhard Jerzy
Bernhard Jerzy

Firma: Stalprofil SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na stanowiskach od mistrza do zastępcy kierownika wydziału. W okresie 1992-96 pełnił funkcje prezesa zarządu Stalprofil Sp. z o.o. Od 1996 do 1998 r. był członkiem zarządu i dyrektorem handlowym w Hucie Katowice S.A. Od roku 1998 r., pełniąc funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego związany jest ze spółką Stalprofil S.A., która jest zaliczana do grona liderów polskiego rynku dystrybucji stali.

Sformułowana oraz wdrożona przez prezesa Jerzego Bernharda długoterminowa strategia rozwoju dla Stalprofil SA i Grupy Kapitałowej Stalprofil SA przynosi wymierne efekty gospodarcze. W ciągu ostatniej dekady Stalprofil SA systematycznie umacnia swoją pozycję konkurencyjną w branży. Spółka utrzymuje stale bardzo wysoki poziom eksportu, lokujący ją w czołówce największych polskich eksporterów. Niekwestionowaną zasługą prezesa Jerzego Bernharda jest przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu dokapitalizowania Stalprofil SA oraz jego spółki zależnej – Izostal SA i wprowadzenie obu tych spółek na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Podmioty z Grupy aktywnie pozyskują także środki unijne z przeznaczeniem na innowacyjne inwestycje.
Wskutek poczynionych inwestycji rzeczowych i kapitałowych Grupa Stalprofilu znacznie rozszerzyła swoją ofertę handlową, wprowadzając do niej obok usługi dystrybucji wyrobów hutniczych także usługę wykonawstwa sieci przesyłowych gazu i innych mediów, produkcję konstrukcji stalowych oraz przede wszystkim produkcję izolacji antykorozyjnych rur stalowych.