odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Bando Maciej
Bando Maciej

Firma: Urząd Regulacji Energetyki

Stanowisko: Wiceprezes

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ostatnio, w latach 2002-2009, związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił między innymi funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował między innymi z grupą CASE.

1 stycznia 2012 roku Minister Gospodarki powołał Macieja Bando na stanowisko wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki.