odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Banaszek Krzysztof
Banaszek Krzysztof

Firma: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Stanowisko: Prezes

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności organizacja i sterowanie ruchem lotniczym / sterowanie ruchem w transporcie. Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz zarządzania i finansowania w sektorze transportu lotniczego.

W latach 1992-1993 pracował w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego.
W latach 1993-2006 pracował w Agencji Ruchu Lotniczego, między innymi kierując pionem techniki i rozwoju oraz pionem służb technicznych ARL/PAŻP.
Od listopada 2007 r. do lutego 2008 r. był zastępcą prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. żeglugi powietrznej, a w ciągu kolejnych sześciu miesięcy pełnił obowiązki Prezesa PAŻP.
Powołany Przez Premiera RP na stanowisko Prezesa PAŻP 26 sierpniu 2009 r. po procedurze konkursowej zgodnie z Ustawą o PAŻP.

Uczestniczył w pracach organizacji i grup krajowych i międzynarodowych, w tym między innymi z zakresu łączności i nawigacji działających w ramach EUROCONTROL (COM-T), Stałej Łączności Lotniczej ICAO (AFSG) oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Członek Komitetu UE ds. GNSS – European GNSS Program Committee (EGPC).

Autor prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z zakresu satelitarnych systemów nawigacyjnych. Współautor Rządowego Programu Rozwoju Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych.