odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Balcerek Andrzej
Balcerek Andrzej

Firma: Górażdże Cement SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jest inżynierem budownictwa, absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na AE we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim.
Pracę w Górażdżach podjął w 1975 r. jeszcze w trakcie budowy cementowni, jako absolwent Technikum Wiążących Materiałów Budowlanych. W Górażdżach przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery. W latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora d/s obrotu towarowego, a od momentu przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę Akcyjną w 1991 r. objął funkcję prezesa zarządu spółki, którą sprawuje do dzisiaj, kierując jednocześnie całą grupą kapitałową Górażdże.
W strukturach koncernu HeidelbergCement, właściciela Górażdży odpowiada także za koordynację działalności koncernu na Ukrainie, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki HeidelbergCement Ukrainie.
Jest laureatem wielu nagród, m.in. Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC, prestiżowej nagrody im. Karola Miarki przyznawanej na Śląsku osobom upowszechniającym kulturę i naukę.
Andrzej Balcerek jest członkiem zarządu krajowego Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz członkiem Rady Głównej Business Centre Club.

Żonaty, dwoje dzieci, jedna wnuczka.