odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Bajko Edward
Bajko Edward

Firma: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

Stanowisko: Prezes Zarządu

Od 30 lat związany ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek. Przeszedł w niej wszystkie szczeble zarządzania, m.in. kierownika zmiany, kierownika działu produkcji, głównego mechanika – szefa działu technicznego. Następnie przez 20 lat sprawował funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego m.in. za produkcję, inwestycje i dział techniczny. W 2008 r., wobec coraz trudniejszej sytuacji Spółdzielni, jej członkowie wybrali go na stanowisko prezesa. Od tego momentu rynek obserwuje, że średniej wielkości tradycyjna spółdzielnia mleczarska może być nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwem, niestroniącym od innowacji produktowych i marketingowych.
Edward Bajko był kluczową postacią programu modernizacji infrastruktury produkcyjnej SM Spomlek. Zrealizowane przez niego projekty to pionierskie w polskich warunkach wdrożenia nowych technologii (m.in. rozpyłowe suszenie serwatki, membranowa standaryzacja mleka, termiczna obróbka mleka metodą infuzji, wysokie, cyrkulacyjne zagęszczanie serwatki przy zastosowaniu instalacji wyparnej). Prowadzone przez niego programy inwestycyjne otrzymały maksymalne do uzyskania dotacje ze środków unijnych (SAPARD, SPO, PROW) w wysokości ponad 30 mln zł.
Edward Bajko jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Pełni funkcję Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż), należy także do Polskiej Platformy Technologicznej Żywności.
Pasjonuje się żeglarstwem i budową jachtów. Najwięcej emocji dostarcza mu samotne żeglowanie przy silnym wietrze na małej łódce, (którą zimą sam buduje). Wolny czas wykorzystuje na jazdę samochodem terenowym oraz słuchanie utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Ivo Pogorelicia.