odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Aluwihare Duleep
Aluwihare Duleep

Firma: Ernst & Young Polska

Stanowisko: Partner Zarządzający

Duleep Aluwihare od 1979 roku pracował w londyńskim biurze firmy Arthur Andersen. W londyńskich latach swej kariery zdobył bogate doświadczenie międzynarodowe, obejmujące prestiżowe projekty, realizowane między innymi, na zlecenie Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wielkich koncernów i instytucji rządowych wielu krajów. Od 1990 do 2002 roku był Partnerem Zarządzającym polskimi biurami Arthura Andersena i uczestniczył w realizacji wszystkich najważniejszych projektów realizowanych w Polsce. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young w 2002 roku objął stanowisko partnera zarządzającego połączonej firmy. Prace nadzorowane przez Duleepa Aluwihare objęły między innymi projekty wykonywane na zlecenia rządu, ministerstwa finansów oraz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw obecnych w naszym kraju. W jego gestii leżą kontakty na najwyższym szczeblu z przedstawicielami polskiego świata finansów, przemysłu oraz instytucji rządowych.

Wykształcenie:
W 1979 r. Duleep Aluwihare ukończył z wyróżnieniem London School of Economics i uzyskał tytuł magistra ekonomii. Duleep jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii.