odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Adamski Jerzy

Firma: Instytut Rozwoju Miast

Stanowisko: Dyrektor

Jerzy Adamski, ekonomista, absolwent i pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1974 – 1983. Od 1983 r. zatrudniony w jednostce naukowej (ORGBUD, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie) wchodzącej obecnie w skład Instytutu Rozwoju Miast.
W wyniku konkursu powołany przez Ministra Infrastruktury w lipcu 2008 r. na stanowisko dyrektora Instytutu Rozwoju Miast. Specjalność: ekonomika przedsiębiorstw, modele symulacyjne systemów ekonomicznych, strategie rozwoju, prywatyzacji i programy restrukturyzacji firm, mieszkalnictwo i restrukturyzacja zarządzania zasobami mieszkaniowymi, rewitalizacja, strategie rozwoju gospodarczego gmin. Od 2004 r. zajmuje się szerzej problematyką gospodarki przestrzennej i polityki miejskiej, szczególnie w kontekście strategii i działań UE.
Brał udział w wielu projektach międzynarodowych w ramach British Know How Fund (strategie mieszkaniowe gmin) jako krajowy lider projektu COOP (mieszkania dla grup ryzyka), kierował przygotowaniem strategii rozwoju gospodarczego gmin w ramach programu finansowanego przez USAID – LGPP (Program Partnerstwa dla Samorządów Lokalnych), brał udział w projektach międzynarodowych finansowanych przez LGI Budapest, Open Society Institute Sofia, INTERREG, MSZ , Nordic Council (porównanie regulacji prawnych w sferze planowania przestrzennego i budownictwa).