odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Adamkiewicz Maciej
Adamkiewicz Maciej

Firma: Grupa Adamed

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Grupy Adamed, lekarz, specjalista chirurg, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej – International Uroginecology Journal. Kierując Adamedem, Maciej Adamkiewicz ogromny nacisk kładzie na rozwój badań nad poszukiwaniem nowych leków. Obecnie w Adamedzie trwają prace nad lekami innowacyjnymi w trzech obszarach terapeutycznych: onkologii, zaburzeniach metabolicznych oraz chorobach ośrodkowego układu nerwowego.