odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Współpraca

Sponsorzy Główni

Partnerzy Główni

Sponsorzy

Główny Partner Samorządowy

Partnerzy

Partnerzy samorządowi

Miasta Współpracujące

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy sesji: BPO, shared services, centra R&D

Partnerzy sesji: Budownictwo

Partnerzy sesji: Centra logistyczne i transport intermodalny

Partnerzy sesji: Chemia na świecie i w Europie

Partnerzy sesji: Ciepłownictwo

Partnerzy sesji: E-mobility i nowe technologie

Partnerzy Sesji: Energetyka atomowa

Partnerzy sesji: Energia ze źródeł odnawialnych – nowe perspektywy, nowe warunki

Partnerzy sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

Partnerzy sesji: Hutnictwo

Partnerzy sesji: Infrastruktura sieciowa w energetyce. Smart grid

Partnerzy sesji: Innowacje w branży spożywczej

Partnerzy sesji: Innowacyjna gospodarka Europy

Partnerzy sesji: Innowacyjna Gospodarka Europy

Partnerzy sesji: Inwestorzy i medycyna, czyli w poszukiwaniu kapitału oraz przychodów

Partnerzy sesji: Inwestycje infrastrukturalne na kolei

Partnerzy sesji: Inwestycje w polskiej energetyce wytwórczej. Czy to wreszcie przełom?

Partnerzy sesji: Kapitał na rzecz rozwoju firmy

Partnerzy sesji: Lotnictwo

Partnerzy sesji: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w Europie

Partnerzy sesji: Polski rynek przewozów lotniczych – szanse i zagrożenia

Partnerzy sesji: Przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa w Europie

Partnerzy sesji: Przemysł i nowa energetyka

Partnerzy sesji: Przyszłość europejskiego sektora finansowego w świetle doświadczeń kryzysu

Partnerzy sesji: Rok wyzwań – perspektywy rozwoju i zagrożenia na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Partnerzy sesji: Rynek kapitałowy Europy Centralnej

Partnerzy sesji: Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej

Partnerzy Sesji: Rynek pracy w Polsce

Partnerzy sesji: Sektor bankowy w Unii Europejskiej

Partnerzy sesji: Sektor gazowy a energetyka

Partnerzy sesji: Szynowy transport publiczny

Partnerzy sesji: Telekomunikacja, media, społeczeństwo, infrastruktura

Partnerzy sesji: Uzdrowiska w Polsce

Partnerzy sesji: Wodociągi i gospodarowanie wodą

Partnerzy sesji: Wsparcie rozwoju polskich przedsiebiorców

Partnerzy sesji: Wspólne europejskie projekty infrastrukturalne w obszarze przesyłu energii, gazu i paliw płynnych

Partnerzy sesji: Zarządzanie

Oficjalny Przewoźnik

Patronat telewizyjny

Główny patronat medialny

Patronat medialny

Partner motoryzacyjny

Obsługa PR

Obsługa tłumaczeniowa

Impreza towarzysząca: Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia

Sponsor Główny

Partner

Impreza towarzysząca: II Kongres Szpitali Prywatnych. Dyrektywa EU dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej, polski i europejski wymiar

Organizator