odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Europejski Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę PTWP SA, w stosunkowo krótkim czasie stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej. W III edycji uczestniczyło sześć tysięcy gości, 900 prelegentów i 500 przedstawicieli mediów.

Kongres został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, a tezy wystąpień najważniejszych uczestników były szeroko cytowane i komentowane.

O randze Kongresu niech świadczy udział czterech premierów krajów Europy Centralnej oraz dwóch urzędujących i trzech byłych komisarzy UE. Polski rząd reprezentowało ponad 20 członków gabinetu w randze ministra, a sferę biznesu – liczni przedstawiciele największych europejskich przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że Kongres to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Tematyka ponad stu sesji i dyskusji obejmowała najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonowało około stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych z Polski i Europy.

Szefem Rady Programowej Kongresu jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, którego autorytet stanowi rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego imprezy.

IV Europejski Kongres Gospodarczy 2012 odbędzie się 14-16 maja w Katowicach.