odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Katalog Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012
Ukryj wydarzenia

Aby szybciej znaleźć konkretną sesję, wystarczy zaznaczyć jeden lub kilka bloków tematycznych.


Lokalizacja sesji:

Nazwa sesji:

Sesja inauguracyjna - Europa 2020

Zobacz retransmisję

Sesja plenarna - Globalna gospodarka – globalna konkurencja

Zobacz retransmisję

Sesja plenarna - Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Zobacz retransmisję

Sesja plenarna - UE i kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego.

Zobacz retransmisję

Pokaż wydarzenia
Doświadczenia Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE

Zobacz retransmisję

Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, cz. 1

Zobacz retransmisję

Zobacz prezentację

Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, cz. 2

Zobacz retransmisję

Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. 1

Zobacz retransmisję

Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. 2

Zobacz retransmisję

Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. 3

Zobacz retransmisję

Fundusze UE Polityka i rozwój

Zobacz retransmisję

Zobacz prezentację

Inwestycje w polskiej energetyce wytwórczej. Czy to wreszcie przełom?

Zobacz retransmisję

Zobacz prezentację

Przyszłość europejskiego sektora finansowego w świetle doświadczeń kryzysu

Zobacz retransmisję

Pokaż wydarzenia
Energetyka atomowa

Zobacz retransmisję

Inwestycje infrastrukturalne na kolei

Zobacz retransmisję

Inwestycje infrastrukturalne – projekty transeuropejskie.

Zobacz retransmisję

Nowe media

Zobacz retransmisję

Rynek gazu w Europie

Zobacz retransmisję

Witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa

Zobacz retransmisję